स्तनपान शिशुको पहिलो खोप हो

स्तनपान शिशुको पहिलो खोप होः

यसले सधैंको लागि तपाईंको शिशुको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई बढाउँछ, मस्तिष्कको विकास गर्छ र आत्मविश्वास बढाउन प्रोत्साहन गर्छ ।