भोलानाथ

– लक्ष्मीदत्त पन्त

गर्छ जल्ले नित्य चिन्तन् पाउ भोलानाथको

               पर्छ त्यसमाथी सुदृष्टि दैव भोलानाथको । १ ।

पाँच मुख छन् तीन आँखा शुद्ध सेतो वर्णमा

               घाँटि नीलो कालकुटले शम्भु भोलानाथको । २ ।

हात्ति–छाला ली कमरमा बाघछाला काँधमा

                 साफ् घसीएको विभूतले गाथ भोलानाथको । ३ ।

माइ गङ्गा कल्कि नै छन् शीरपेच् छन् चन्द्रमा

                   झन् जटाले सोभिएको माथ भोलानाथको । ४ ।

नागको हार, शान्त मूर्ति, दुःख हर्ने भक्तको

                   मिर्ग, फर्सा, वर अभीति हात भोलानाथको । ५ ।

नन्दिमाथीको सबारी देवगण छन् पाउमा

                      पार्वती दुर्गा भवानी साथ भोलानाथको । ६ ।

पाउ पक्री बिन्ति गर्दै लिन्छ इनदु यै शरण्

                  भन्छ यै कैल्यै नछूटोस् भक्ति भोलानाथको । ७ ।

Related posts

Leave a Comment